ทุ่นกักขยะ, ทุ่นกักน้ำมัน

       GA Oilboom ในปัจจุบันธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจเดินเรือหรือ ธุรกิจที่มีบริเวณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ,ริมทะเล เช่น โรงแรม, รีสอร์ท จำเป็นต้องรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำให้ดีอยู่เสมอ เพื่อภาพลักษณ์และจิตสำนึกที่ดีของธุรกิจที่มีต่อส่วนรวม

    ดังนั้นทางบริษัทของเราจึงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ เพื่อกักกั้น และจำกัดขอบเขตของมลพิษทางน้ำต่างๆ โดยมิให้รั่วไหลไปสู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือชุมชน อีกทั้งสะดวกแก่การปฎิบัติงานในการขจัดสารปนเปื้อน ตลอดจนการรักษาทัศนียภาพให้สวยงามอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เรียกว่า “ Oilboom” หรือ “ทุ่น”

ทั้งนี้ทุ่นจำแนกได้หลายประเภท

       โดยบริษัทเราได้ผลิตและจำหน่ายทุกประเภทตามวัตถุประสงค์การใช้งาน อาทิเช่นสำหรับกักน้ำมัน กักขยะ กักสิ่งปฏิกูลต่างๆ แบบถาวร และแบบชั่วคราวสำหรับกรณีน้ำมัน หรือสารพิษต่างๆรั่วไหล

        งาน อาทิเช่นสำหรับกักน้ำมัน กักขยะ กักสิ่งปฏิกูลต่างๆ แบบถาวร และแบบชั่วคราวสำหรับกรณีน้ำมัน หรือสารพิษต่างๆรั่วไหล จำเป็นต้องใช้ทุ่นฉุกเฉิน ซึ่งแบบเป่าลมจะเคลื่อนย้ายได้ง่าย รวดเร็ด น้ำหนักเบา รวมทั้งติดตั้งง่ายกว่าชนิดอื่น ไว้ใช้ชั่วคราว

       ชั่วคราว ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานของทุ่น ตัวทุ่นนั้นยังสามารถดัดแปลงเพื่อให้ใช้งานได้ตรงตามที่ต้องการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมรอบข้าง

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมรอบข้าง

โดยมีทั้งหมด 3 รุ่นหลัก และรับทำตาม Order ลูกค้า สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการและจุดประสงค์ของการใช้งานได้ รวมทั้งตามงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้

รุ่น GAB I
รุ่น GAB II
รุ่น GAB III

รุ่น GAฺB II เป็นทุ่นชนิดแบน ขนาดความสูง 50 – 85 ซม. ใช้สำหรับกักขยะ . กักน้ำมันในแม่น้ำและทะเล และกั้นผักตบชวาในแม่น้ำได้ ซึ่งรุ่นนี้สามารถพับเก็บได้ง่าย ใช้พื้นที่น้อย และสะดวกในการขนย้าย

รุ่น GAB III เป็นทุ่นชนิดเป่าลม จะไม่มีโฟมด้านใน ขนาดความสูง 50 ซม. ใช้สำหรับกักขยะ . กักน้ำมัน สำหรับงานฉุกเฉิน เช่นกรณีน้ำมันรั่วไหล การทำสารเคมี หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงทะเล หรือแม่น้ำลำคลอง สามารถใช้ทุ่นเป่าลมนี้ในการกั้นชั่วคราวได้ ทุ่นชนิดนี้ขนย้ายได้ง่าย สะดวก ติดตั้งง่าย มีน้ำหนักเบา และใช้พื้นที่น้อยในการขนย้าย และเก็บรักษา

Products Model

OilboomGAB1

OilboomGAB3

OilboomGAB4 (optional)

OilboomGAB4

Floting Dock Drawing

ตัวอย่างการติดตั้ง